.


Kweekvijver!

Uit de Kom is een grote kweekvijver! Wij staan dan ook graag voor ontwikkeling, verrijking en ontdekking. Ons aanbod is flexibel waardoor het passend en inzichtgevend te werk kan gaan. Met ons aanbod hopen wij de deelnemer ‘als een vis in het water te laten voelen’.

Uit de Kom wil inspireren tot het inzetten van theatervormen als therapeutisch middel. Binnen de kweekvijver wordt gewerkt met het workshopaanbod van Uit de Kom op coachend en begeleidend gebied.

Wij bieden de mogelijkheid om dramatherapeutisch aan het werk te gaan.

De dramatherapie is gericht op het bereiken van veranderingen in denken, voelen en/of handelen zodat de klachten verdwijnen, verminderen of dat u leert omgaan met uw klachten. Dramatherapie is een behandelvorm die zich richt op psychische, sociale en/of emotionele problemen. Het doel is om deze problemen op te heffen, overwinnen, onderkennen, verminderen of accepteren. Binnen dramatherapie wordt gebruik gemaakt van verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken zoals bijvoorbeeld rollenspellen, maskers, improvisatiespel, theaterteksten, regisseren, gedichten en decors.

Het Griekse woord ‘drama’ betekent handelen en daar ligt ook het accent binnen dramatherapie. Door op een ‘speelse’ manier met uw problemen aan de slag te gaan, kan het u helpen er op een andere manier tegenaan te kijken. De dramatherapeut zet de genoemde technieken bewust in om een acceptatie- en/of veranderings proces op gang te brengen.

Kweekvijver
afbeelding